Gemeente Amsterdam

In opdracht van de Gemeente Amsterdam voert TopTaal taalcursussen uit op locatie in de verschillende stadsdelen. De lessen zijn gericht op het verhogen van het taalniveau en participatie. Let op: deze trajecten zijn alleen voor inwoners van Amsterdam die niet (meer) inburgeringsplichtig zijn! Je kunt je aanmelden per e-mail. Vermeld hierin je naam en BSN.

Gemeente Amsterdam